Okupacja

Przybliżone obłożenie apartamentu Srnka
Wyjaśnienia
  • Do dyspozycji
  • Okupowany
  • Okupowany rano
  • Okupowany po południu