Regulamin zakwaterowania

Regulamin domu apartamentowego Villa Kollár dla zakwaterowanych gości

Abyśmy mogli zapewnić przyjemny pobyt i uniknąć ewentualnych nieporozumień, prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem domu. Potwierdzając rezerwację potwierdzasz również, że zapoznałeś się z regulaminem domu, zgadzasz się z nim i będziesz go w pełni przestrzegać podczas pobytu. Nieprzestrzeganie regulaminu domu może być powodem do anulowania rezerwacji i uregulowania pełnej ceny pobytu, niezależnie od wymuszonego wcześniejszego opuszczenia obiektu. Ponieważ apartamentowiec Villa Kollár jest przeznaczony nie tylko do krótkotrwałego zakwaterowania, apartamenty są również wykorzystywane do stałego użytku właścicieli apartamentów, po przybyciu do budynku klient jest zobowiązany przekazać właścicielowi dokumenty osobiste wszystkich zakwaterowanych osób ( paszporty lub dowody osobiste). Klient jest również zobowiązany do zapłaty wynajmującemu pozostałej kwoty rezerwacji. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu dokumentów osobistych klienta niezwłocznie po zameldowaniu się osób zakwaterowanych, nie później niż w ciągu 24 godzin.

W trakcie pobytu wynajmujący udzieli klientowi wszelkich informacji i pomocy, jakiej potrzebuje. Zalecamy, aby klient niezwłocznie powiadomił wynajmującego o wszelkich uwagach dotyczących jakości zakwaterowania.

Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i czystości w lokalu oraz w częściach wspólnych obiektu. Wynajmujący nie jest zobowiązany do sprzątania lub usuwania śmieci z kwatery podczas pobytu klienta.

Wynajmujący nie odpowiada za organizację wypoczynku i animacji klienta.

Klient odpowiada za bezpieczeństwo swoich rzeczy osobistych i kosztowności, które zostawił w kwaterze. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną utratę, dlatego zalecamy, aby klient opuszczając lokal bezwarunkowo zablokował drzwi i okna.

Wynajmujący nie ma prawa wejść do zarezerwowanej kwatery pod nieobecność klienta. Wyjątkiem są tylko wyjątkowe okoliczności, w których konieczne jest wejście do kwatery w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub ewentualnych szkód. Wynajmujący musi poinformować klienta o wejściu do kwatery przy pierwszym kontakcie. W przypadku uzasadnionej wątpliwości wynajmującego, że szkoda została wyrządzona w jego mieniu, klient jest zobowiązany umożliwić wynajmującemu wejście do kwatery i sprawdzenie jej stanu.

Klient może przywieźć zwierzę do kwatery tylko za zgodą wynajmującego. Przyjazd z niezapowiedzianym pupilem1, który nie jest w tym przypadku dozwolony przez wynajmującego, ma prawo anulować rezerwację klienta.

Zabrania się wnoszenia do budynku broni, substancji łatwopalnych i wybuchowych oraz substancji o silnym lub nieprzyjemnym zapachu.

Klient ma obowiązek zadbać o to, aby podczas pobytu nie uszkodzić mebli i wyposażenia zarówno we wnętrzu kwatery, jak i na zewnątrz budynku. Niedozwolone jest przenoszenie mebli pomiędzy pokojami kwatery lub przenoszenie wyposażenia wnętrza innej kwatery na zewnątrz budynku lub na otaczającą łąkę (krzesła z kuchni na taras, naczynia i sztućce do innej kwatery, leżaki z tarasu itp.)

Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń, które nie znajdują się bezpośrednio w kwaterze, np. loggia mieszkania (grill itp.) jest dozwolona tylko za zgodą wynajmującego.

Opuszczając lokal, klient zobowiązany jest do wyłączania oświetlenia, urządzeń elektrycznych oraz zakręcania kranów w trakcie pobytu. Chłodzenie żywności i napojów pod bieżącą wodą nie jest dozwolone. Zabronione jest również wyrzucanie śmieci do toalety, zlewu i innych miejsc do tego nie przeznaczonych, zarówno w lokalu noclegowym, jak i na podwórku oraz wokół budynku.

Klientowi nie wolno używać urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej (żelazko, suszarka do włosów itp.) bez zgody wynajmującego, zabrania się również palenia świec w kwaterach.

Dostęp do wnętrza i na zewnątrz kwatery mają tylko osoby, które zarezerwowały nocleg w obiekcie. W przypadku potwierdzenia, że w budynku znajdują się niezapowiedziane osoby, wynajmujący ma prawo anulować całą rezerwację bez prawa klienta do odszkodowania. Osoby przebywające w sąsiednich budynkach, które nie są własnością wynajmującego, mogą odwiedzić jednostkę noclegową tylko za wyraźną zgodą wynajmującego.

Klient, który wyrządzi Wynajmującemu szkodę podczas pobytu w budynku jest zobowiązany do naprawienia szkody w całości. Wynajmujący może zażądać od klienta wpłaty kaucji. Kaucja za zarezerwowaną kwaterę jest wpłacana w dniu przyjazdu i zwracana klientowi w całości w dniu wyjazdu z kwatery, o ile w czasie pobytu klient nie wyrządził wynajmującemu żadnych szkód majątkowych.

Jeżeli klient nie może rozpocząć noclegu do godziny 16:00, zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania wynajmującego o późniejszym przybyciu do obiektu. W przeciwnym razie po godzinie 18:00 Wynajmujący ma prawo zapewnić zakwaterowanie klientom zastępczym.
W dniu wyjazdu klient zobowiązany jest opuścić kwaterę do godziny 11:00, aby wynajmujący mógł ją przygotować dla klientów, którzy przyjdą do kwatery o godzinie 14:00. Klient zobowiązany jest pozostawić zarezerwowaną kwaterę w takim stanie, w jakim została przejęta po przyjeździe - nieuszkodzona i czysta.

Odpoczynek nocny przypada między 22:00 a 08:00, a odpoczynek popołudniowy między 14:00 a 17:00. W tym czasie zaleca się ograniczenie hałasu, aby klient nie przeszkadzał innym mieszkańcom, sąsiadom czy właścicielom.
Zakwaterowanie może zostać odwołane dla klienta, który nie przestrzega regulaminu domu i zakłóca spokój w obiekcie. Jeżeli wynajmujący anuluje zakwaterowanie klienta z powodu naruszenia regulaminu domu, klientowi, niezależnie od skrócenia pobytu w budynku, nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny.

Po przybyciu do kwatery klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem domu i zgadza się z obowiązkami i warunkami, które są w regulaminie domu. Wszelkie spory, których nie można rozwiązać z właścicielem, będą rozwiązywane przez policję lub interwencję sądową. Reklamacje uwzględniane są tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w trakcie pobytu. Dodatkowe roszczenia nie będą akceptowane.